Prosjektfinans

Prosjektfinansiering                                          Produkt og markedstrategiProduktutvikling og prosjektledelse                  WebdesignGreen Future AS


Altiweb AS


www.greenfuture.one - www.altiweb.noVi hjelper din bedrift med tilskuddsfinansiering


Det finnes en rekke muligheter for tilskudds finansiering av prosjekter i Norge og EU. Green Future har dyktige og erfarne sivilingeniører med bred bakgrunn fra en rekke bransjer og prosjekter. Vi arbeider hver dag med søknader og rapportering og sikrer at din bedrift benytter sine rettigheter/muligheter optimalt.


Det kan være krevende for selskaper  som har en travel hverdag å ta seg tid til å sette seg inn i byråkratiske regelverk for å skrive søknader.  Etablerte bedrifter har ofte store utviklingsmuligheter men det kan være vanskelig å komme i gang med de endringer som skal til. Det finnes mange  ekstern finansieringsmuligheter men det tar tid å sette seg inn i søknadskriterier og rapporteringskrav og det   går fort med mye tid samtidig som man risikerer å få søknaden avslått eller reduserte utbetalinger .


Gjennom lang erfaring og daglig arbeid med søknads og rapporteringsprosesser  kan Green Future bidra til bedre reultater enn om arbeidet gjøres internt. I tillegg sparer bedriften verdifull tid og unødige frustrasjoner.